Lucid Dream

Em mới biết đến Lucid Dream, mọi người cho em hỏi lợi ích của Lucid Dream là gì vậy, làm sao để tỉnh dậy khỏi nó?

Em chưa trải qua Lucid Dream mà đã sợ về nó rồi, em không biết khi nào mình sẽ tỉnh lại khi ở trong Lucid Dream, dù em biết rằng cái gì cũng có lợi ích của nó. Mọi người giải đáp giúp em với.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan