[Review sách] Tâm lý của việc dành thời gian một mình

Trong một trong những nghiên cứu sớm nhất để trả lời những câu hỏi như vậy, hàng trăm sinh viên đã được hỏi về kinh nghiệm của họ khi ở một mình, hoàn toàn ở một mình hay ở một mình trong sự hiện diện với người khác, ( ví dụ, khi đi ăn một mình).


Trong một trong những nghiên cứu sớm nhất để trả lời những câu hỏi như vậy, hàng trăm sinh viên đã được hỏi về kinh nghiệm của họ khi ở một mình, hoàn toàn ở một mình hay ở một mình trong sự hiện diện với người khác, ( ví dụ, khi đi ăn một mình).


Trải nghiệm khác nhau về sự cô độc?


Những người tham gia được hỏi liệu rằng khi họ ở nhà, ở những nơi công cộng hay trong tự nhiên thì họ mới có những trải nghiệm của thời gian ở một mình. Tất cả những trải nghiệm, ngoại trừ trải nghiệm tâm linh, xảy ra ở nhà thường xuyên hơn ở bất cứ nơi nào khác.


  • Ví dụ, khi mọi người dùng thời gian một mình để giải trí như đọc sách, lướt mạng, hay xem ti vi, có hơn 95% thời gian là khi họ ở nhà. Khi họ trải nghiệm thời gian một mình như một sự nghỉ ngơi từ sự quan tâm những ý nghĩ của người khác, tới 83% thời gian họ đang ở nhà.
  • Mọi người thường có những trải nghiệm thời gian một mình của họ về tinh thần khi họ ở trong tự nhiên (67%). Trải nghiệm về sự cô độc như sự bình tâm thường diễn ra trong tự nhiên (42%) mặc dù nó không thường xuyên bằng xảy ra khi ở nhà (53%).
  • Các trải nghiệm về sự cô độc thường hiếm khi xảy ra ở những nơi công cộng. Khi mọi người sử dụng thời gian một mình của họ để tiêu khiển, chỉ có 4% dành cho nơi công cộng. Khi mọi người ở một mình giữa nơi công cộng, họ thường xuyên cảm thấy cô đơn hơn so với những trải nghiệm khác.

Những giá trị và đặc điểm tính cách nào liên hệ với từng trải nghiệm về sự đơn độc khác nhau?


Những người khẳng định rằng những trải nghiệm nội tâm của sự đơn độc đặc biệt quan trọng với họ thì quan tâm đến hai giá trị này:

  • Sự tự định hướng: sự sáng tạo, tò mò, độc lập, tự do, lựa chọn mục tiêu cho chính mình.
  • Tính phổ quát: công bằng xã hội, tinh thần cởi mở, hòa bình, bình đẳng, tự nhiên, nghệ thuật, mối quan tâm tới môi trường.

Đặc điểm về tính cách của những người nói rằng kinh nghiệm hướng nội đặc biệt quan trọng thường có những phẩm chất:

  • Nhiều cảm xúc sáng tạo: khi đối diện với những tình huống khó khăn, họ thường cảm thấy thích thú và nhiều sáng kiến.
  • Ít trầm cảm
  • Ít khi cảm thấy không an toàn lo lắng.


Những kết quả được đánh giá cao nhất như những gợi ý và cần nhiều nghiên cứu hơn nữa với nhiều người tham gia khác nhau. Mặc dù vậy, điều họ gợi ý là khuyến khích chúng ta nên tận dụng tốt nhất khoảng thời gian một mình của mình. Ngoài ra bạn có thể tìm đọc cuốn sách Quyền tách khỏi đám đông bởi tác giả của cuốn sách cũng cổ vũ cho việc hãy dành thời gian 1 mình để có thể tự cải thiện bản thân.Quyền tách khỏi đám đông không cổ động thói lười biếng hay phóng túng, cũng không khuyến khích mọi người làm ngược lại mọi quy chuẩn, cuốn sách chỉ muốn nêu thông điệp rất rõ ràng rằng, chừng nào bạn còn vắt giò lên cổ để chạy theo một hình mẫu nào đó mà chưa từng ngừng lại trò chuyện với bản thân, thì ngày đó bạn chưa thực sự sống một phút giây nào cả.
Trích Quyền tách khỏi đám đông 
BẢN THẢO