ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Cập nhật ngày 23/08/2021

1. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHẤP NHẬN

Việc tiến hành sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của nền tảng a crazy mind, bao gồm trang acrazymind.vn (https://acrazymind.vn), là việc bạn đã đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong thoả thuận này (điều khoản dịch vụ) cũng như chính sách bảo mật của A Crazy Mind tại website: https://acrazymind.vn/chinh-sach-bao-mat. Vui lòng đọc kĩ các điều khoản này trước khi thực hiện các hành vi trên. Nếu bạn không đồng ý với bất kì điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), vui lòng không sử dụng tất cả hoặc bất kì phần nào của nền tảng https://acrazymind.vn.

2. WEBSITE

A. Các Điều Khoản Dịch Vụ được áp dụng với tất cả người dùng tại website acrazymind.vn, bao gồm người đóng góp nội dung, thông tin và các dữ liệu hay dịch vụ khác trên website.

B. Website acrazymind.vn có thể chứa một số địa chỉ trang web của bên thứ ba mà không thuộc quản lí và kiểm soát bởi acrazymind.vn; acrazymind.vn không kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật của bất kì trang web của bên thứ ba nào. Ngoài ra, acrazymind.vn sẽ không kiểm soát hoặc chỉnh sửa nội dung của những trang web ấy; acrazymind.vn sẽ không chịu bất kì trách nhiệm pháp lí nào phát sinh từ việc bạn sử dụng những trang web của bên thứ ba.

3. TÀI KHOẢN

A. Để sử dụng các tính năng của acrazymind.vn, bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của A Crazy Mind. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về các hoạt động trên tài khoản và phải chịu trách nhiệm bảo mật về mật khẩu của tài khoản của mình. Bạn phải lập tức báo lại cho acrazymind.vn về các lỗ hổng trong bảo mật hoặc việc người khác sử dụng trái phép tài khoản của mình nếu có. Các thông tin bạn điền cần đúng sự thật, mọi việc giả mạo thông tin cá nhân đều sẽ bị xóa tài khoản vĩnh viễn và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

B. acrazymind.vn không chịu trách nhiệm pháp lí cho việc mất dữ liệu trong tài khoản của bạn vì bị sử dụng trái phép. Tuy nhiên, bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho việc mất dữ liệu trên acrazymind.vn hoặc dữ liệu của những người khác nếu tài khoản bị sử dụng trái phép.

C. Bạn sẽ không được tạo tài khoản nếu dưới 13 tuổi.

D. Bạn sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về tất cả những gì bạn đăng tải lên nền tảng của chúng tôi. Bạn không được phép đăng những nội dung sao chép của bất cứ bên nào khác đang sở hữu trừ khi bạn được ủy quyền hợp pháp. Bạn cần đảm bảo những thông tin, nội dung bạn đăng tải lên là hoàn toàn hợp pháp. Bạn sẽ không được sử dụng acrazymind.vn nếu bạn bị kết án hoặc phạm pháp theo pháp luật Việt Nam. Bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu những thông tin, nội dung mà bạn đăng tải lên trái với pháp luật hiện hành.

E. Ban quản lí website có quyền khóa bất kì tài khoản nào vi phạm các điều khoản mà không cần thông báo.

4. CÁCH SỬ DỤNG

acrazymind.vn cấp quyền truy cập và sử dụng website cho bạn như đã đề cập trong các Điều Khoản Dịch Vụ, với điều kiện là:

A. Bạn đồng ý không phát tán nội dung website, bao gồm bài đăng của người dùng khác (được định nghĩa bên dưới), trên bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của acrazymind.vn.

B. Bạn đồng ý không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của acrazymind.vn. Việc sử dụng nội dung website cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của acrazymind.vn bị nghiêm cấm, bao gồm bất kì hành động nào sau đây:

 • Bán quyền truy cập vào acrazymind.vn hoặc các dịch vụ liên quan trên một trang web khác.
 • Sử dụng website hoặc các dịch vụ có liên quan cho mục đích chính là để đạt được doanh thu quảng cáo hoặc thuê bao.
 • Bán quảng cáo trên trang acrazymind.vn hoặc trang web của bên thứ ba, nhắm vào nội dung của bài đăng của người dùng cụ thể hoặc nội dung của acrazymind.vn.
 • Bất cứ sự sử dụng trang web hoặc các dịch vụ có liên quan nào mà acrazymind.vn tìm thấy sử dụng các tài nguyên của acrazymind.vn hoặc bài đăng của người dùng của acrazymind.vn tạo sự cạnh tranh hoặc di chuyển thị trường.

E. Bạn đồng ý không sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, "robot" hoặc "người đọc ngoại tuyến", truy cập trang web theo cách gửi nhiều yêu cầu hơn tới các máy chủ của acrazymind.vn so với một người bình thường có thể làm trong cùng thời kỳ thông qua việc sử dụng một trình duyệt web thông thường. Mặc dù đã nói ở trên, acrazymind.vn cho phép các nhà điều hành của các công cụ tìm kiếm công cộng được phép sử dụng nhện để sao chép các tài liệu từ trang web với mục đích duy nhất và chỉ trong phạm vi cần thiết để tạo các chỉ mục có thể tìm kiếm sẵn có công khai, nhưng không lưu trữ các tài liệu đó. acrazymind.vn có quyền thu hồi những ngoại lệ này. Bạn đồng ý không thu thập hoặc thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, kể cả tên tài khoản, từ website, hoặc sử dụng các hệ thống truyền thông được cung cấp bởi website (ví dụ: nhận xét, email) cho bất kỳ mục đích mạo hiểm thương mại nào. Bạn đồng ý không mời, vì mục đích thương mại, bất kỳ người dùng nào của trang web liên quan đến bài đăng của người dùng của họ.

F. Trong việc sử dụng website, bạn sẽ phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Các Điều Khoản Dịch Vụ và tất cả các luật, quy định hiện hành của địa phương, quốc gia và quốc tế.

G. acrazymind.vn có quyền chấm dứt bất kì khía cạnh nào của trang acrazymind.vn bất cứ lúc nào.

5. SỬ DỤNG NỘI DUNG TRÊN TRANG

Ngoài các giới hạn nói chung ở trên, những giới hạn và điều kiện sau đây được áp dụng cụ thể cho việc bạn sử dụng nội dung trên trang web acrazymind.vn.

A. Nội dung trên trang acrazymind.vn, ngoại trừ tất cả các bài đăng của người dùng (như được định nghĩa bên dưới), bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, phần mềm, kịch bản, đồ họa, ảnh, âm thanh, âm nhạc, video, các tính năng tương tác và các nội dung tương tự cũng như nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu tượng chứa trong đó, được sở hữu bởi acrazymind.vn hoặc được cấp phép, tùy thuộc vào quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo luật pháp. Bạn không được tải xuống, sao chép, sửa đổi, sản xuất, phân phối, truyền, phát, hiển thị, bán, cấp phép, dịch, xuất bản, trình diễn hoặc thực hiện các cách khác khai thác cho bất kì mục đích nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng. acrazymind.vn giữ tất cả các quyền không được quy định rõ ràng khác đối với trang web cũng như nội dung của nó.

B. Bạn có thể truy cập vào bài đăng của người dùng:

 • Cho thông tin của bạn và việc sử dụng riêng tư.
 • Thông qua các chức năng thông thường của dịch vụ acrazymind.vn.

C. Bạn có thể truy cập nội dung của acrazymind.vn, bài đăng của người dùng và các nội dung khác chỉ khi được cho phép theo thỏa thuận này. acrazymind.vn giữ tất cả các quyền không được quy định rõ ràng khác đối với nội dung của acrazymind.vn và dịch vụ acrazymind.vn.

D. Bạn đồng ý không tham gia vào việc sử dụng, sao chép hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào khác mà không được cho phép rõ ràng trong tài liệu này, bao gồm bất kỳ việc sử dụng, sao chép hoặc phân phối bài đăng của người dùng cho bên thứ ba vì bất kỳ mục đích thương mại nào.

E. Bạn đồng ý không phá hoại, vô hiệu hóa hoặc gây trở ngại khác đến các tính năng liên quan đến bảo mật của trang web acrazymind.vn hay các tính năng ngăn ngừa, hạn chế sử dụng hoặc sao chép nội dung trên trang web acrazymind.vn hoặc nội dung trong đó.

F. Bạn hiểu rằng khi sử dụng trang web acrazymind.vn, bạn sẽ phải tiếp xúc với bài đăng của người dùng từ nhiều nguồn khác nhau, và acrazymind.vn không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hữu ích, an toàn hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc liên quan đến các bài đăng của người dùng. Bạn hiểu rõ và thừa nhận rằng bạn có thể bị ảnh hưởng vì những bài đăng của người dùng ảo, gây khó chịu, khiếm nhã, hoặc có thể bị phản đối, và bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp hợp pháp nào liên quan đến quá trình tiếp cận các nội dung, dịch vụ trên nền tảng của acrazymind.vn mà bạn có hoặc có thể có đối với acrazymind.vn.

6. NỘI DUNG VÀ THÁI ĐỘ NGƯỜI DÙNG

A. Là chủ sở hữu tài khoản acrazymind.vn, bạn có thể gửi nội dung văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc nghe nhìn, bao gồm nhưng không giới hạn các câu chuyện, thi ca, cuộc thăm dò, hình ảnh tiểu sử, tin nhắn trong diễn đàn hoặc tin nhắn nhanh. Nội dung do người dùng gửi được gọi chung là "bài đăng của người dùng". Bạn hiểu rằng dù các bài đăng này được xuất bản, acrazymind.vn không đảm bảo bí mật đối với bất kỳ bài đăng nào do người dùng gửi.

B. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về các bài đăng của mình và hậu quả của việc đăng hoặc xuất bản chúng. Liên quan đến bài đăng của người dùng, bạn xác nhận, đại diện và/ hoặc đảm bảo rằng: bạn sở hữu hoặc có giấy phép, quyền, sự đồng ý và quyền sử dụng cần thiết để sử dụng và cho phép acrazymind.vn sử dụng tất cả các bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác trong và đối với bất kì và tất cả các bài đăng mà người dùng gửi, và có tất cả các sự đồng ý cần thiết để thu thập, sử dụng và tiết lộ bất kỳ thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào chứa hoặc hiển thị trong tất cả các bài đăng mà người dùng cho phép đưa vào và sử dụng chúng.

C. Để rõ ràng, bạn giữ lại tất cả quyền sở hữu của mình trong bài đăng của người dùng. Tuy nhiên, bằng cách gửi bài đăng của người dùng đến acrazymind.vn, bạn cấp cho acrazymind.vn một giấy phép trên toàn thế giới, không độc quyền, không có phí bản quyền, có thể chuyển nhượng được để sử dụng, mô phỏng, phân phối, hiển thị và trình diễn các bài đăng của người dùng có liên quan đến trang acrazymind.vn. Bạn cũng đồng thời cấp cho mỗi người sử dụng trang web acrazymind.vn một giấy phép không độc quyền để truy cập các bài đăng của mình thông qua website. Tuy nhiên, bạn hiểu và đồng ý rằng acrazymind.vn có thể giữ lại, nhưng không hiển thị, phân phối hoặc thực hiện các bản sao bài đăng của người dùng đã bị xóa.

D. Liên quan đến bài đăng của người dùng, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi tài liệu có bản quyền, được bảo vệ bởi bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu của bên thứ ba, bao gồm quyền riêng tư và quyền công khai, trừ khi bạn là chủ sở hữu các quyền đó hoặc có sự cho phép của chủ sở hữu hợp pháp của họ và sự chấp thuận cần thiết từ bất kỳ cá nhân nào có thông tin nhận dạng cá nhân được chứa trong tài liệu để đăng tài liệu và cấp cho a crazy mind tất cả các quyền được cấp ở đây.

E. acrazymind.vn từ chối mọi trách nhiệm pháp lí liên quan đến bài đăng của người dùng. acrazymind.vn không cho phép hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình và acrazymind.vn sẽ xóa tất cả nội dung và bài đăng của người dùng nếu được thông báo đúng cách thông qua địa chỉ email: acrazymindvn@gmail.com. Nếu đúng là nội dung hoặc bài đăng của người dùng đó vi phạm đối với quyền sở hữu trí tuệ của người khác hoặc vi phạm bất kỳ quyền riêng tư pháp luật, acrazymind.vn có quyền thẩm định và xóa nội dung, bài đăng của người dùng trong vòng 03 ngày mà không cần thông báo trước.

7. CHÍNH SÁCH CHẤM DỨT QUYỀN TRUY CẬP CỦA TÀI KHOẢN

A. acrazymind.vn sẽ chấm dứt quyền truy cập của người sử dụng vào website trong những trường hợp nhất định, khi người sử dụng được xác định là người vi phạm.

B. acrazymind.vn có quyền quyết định nội dung hoặc bài đăng của người dùng có phù hợp và tuân thủ các Điều Khoản Dịch Vụ này đối với các vi phạm khác với luật về vi phạm bản quyền hoặc luật riêng tư hay không, chẳng hạn như sự thù địch, nội dung khiêu dâm, tài liệu phỉ báng,… acrazymind.vn có thể xóa các bài đăng chứa nội dung như trên và/hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng vì đã đăng tải tài liệu vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ mà không cần thông báo trước.

8. CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN

A. Là một phần trong những chính sách bản quyền của acrazymind.vn, acrazymind.vn nhận trách nhiệm bảo vệ bản quyền cho một số người dùng đăng kí và chấp nhận các điều khoản trong hợp đồng kí kết. Các tác phẩm đã kí kết được bảo vệ, tránh sao chép, tái sử dụng nội dung. Tất cả các trường hợp tác phẩm vi phạm bản quyền đều được xử lý nghiêm ngặt. Đồng thời, acrazymind.vn cũng hỗ trợ các tác giả bảo vệ bản quyền với phương thức rà soát và khiếu nại vi phạm được thực hiện thường xuyên.

B. acrazymind.vn có thể chấm dứt quyền truy cập vào trang web của người dùng nếu người dùng đã được xác định là người vi phạm bản quyền. Để gửi thông báo vi phạm bản quyền với chúng tôi, bạn cần gửi một thông báo cho chúng tôi với tất cả các thông tin sau:

 • Một tuyên bố nói rằng bạn đã tìm thấy một nội dung trên acrazymind.vn mà bạn cho là vi phạm bản quyền của bạn (ví dụ: "Tôi xác nhận rằng câu chuyện bên dưới vi phạm bản quyền của tôi")
 • Cho chúng tôi biết quốc gia nào bản quyền của bạn được áp dụng.
 • Cho chúng tôi biết tiêu đề của nội dung liên quan và URL đầy đủ của trang.
 • Giải thích và dẫn chứng cho chúng tôi biết về nội dung vi phạm bản quyền (ví dụ: văn bản được sao chép, toàn bộ câu chuyện là bản sao của tác phẩm gốc do bạn tạo ra,...)
 • Xác định thể loại (ví dụ như sách, truyện ngắn, bài thơ,...), chi tiết về các thông tin liên quan (ví dụ: tiêu đề, nhà xuất bản, ngày,...) cũng như tác phẩm mà bạn sở hữu quyền bản quyền và bị vi phạm. Nếu tác phẩm có trên internet, bạn nên gửi cho chúng tôi một liên kết.
 • Hãy để lại thông tin để chúng tôi có thể liên lạc với bạn hoặc chuyển cho người người có thẩm quyền để họ có thể liên lạc với bạn và giải quyết khiếu nại của bạn trực tiếp.
 • Viết kèm tuyên bố sau: "Tôi tin tưởng rằng việc sử dụng tác phẩm có bản quyền được mô tả ở trên không được chủ bản quyền (hoặc do bên thứ ba hợp pháp thay mặt chủ sở hữu bản quyền) và pháp luật cho phép. Tôi khẳng định rằng thông tin trong thông báo này là chính xác và tôi là chủ sở hữu bản quyền hoặc có độc quyền về luật pháp để tiến hành các thủ tục vi phạm đối với việc sử dụng nó. 8. Kí thông báo. Nếu bạn cung cấp thông báo qua e-mail, một chữ ký được quét máy hoặc một chữ ký điện tử hợp lệ sẽ được chấp nhận.
 • Gửi thông báo bằng tiếng Việt tới địa chỉ sau: Email: banquyen.acm@gmail.com Cũng xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trong thông báo pháp lí này có thể được chuyển tiếp đến người cung cấp nội dung bị cáo buộc vi phạm. Hãy đảm bảo rằng nội dung mà bạn đã thấy trên acrazymind.vn có vi phạm bản quyền của bạn hay không. Lưu ý rằng có thể có hậu quả bất lợi về mặt pháp lí ở quốc gia của bạn nếu bạn đưa ra cáo buộc sai hoặc không có thiện chí về vi phạm bản quyền bằng cách sử dụng quy trình này.

9. KHUYẾN CÁO VÀ ĐIỀU KIỆN

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng trang web acrazymind.vn sẽ có rủi ro. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, acrazymind.vn từ chối mọi bảo đảm dù qua các hình thức truyền miệng hay các văn bản pháp luật. acrazymind.vn không đảm bảo hay chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của nội dung trên site hay nội dung của bất kì trang web nào liên kết với acrazymind.vn;

THÔNG TIN CHUNG

Giới thiệu Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật THÔNG TIN LIÊN HỆ email: acrazymindvn@gmail.com

CHÂM NGÔN CỦA CHÚNG TÔI

Ai cũng có thể trở thành tác giả của cuộc đời mình

10. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

acrazymind.vn không chịu trách nhiệm pháp lí đối với:
 • Những nội dung sai sót hoặc không chính xác,
 • Tổn hại về thể chất, tài sản, đạo đức, vật chất xảy đến từ việc truy cập website,
 • Những hành vi truy cập trái phép để sử dụng các thông tin cá nhân và thông tin tài chính được lưu trữ trên site,
 • Bất kì sự gián đoạn, chấm dứt về mặt chuyển giao đối với website,
 • Những phần mềm độc hại,... xuất phát từ trang web của bên thứ ba hiển thị trên acrazymind.vn,
 • Thiếu sót hoặc nhầm lẫn về nội dung của các bài được đăng tải hay phát tán qua email. acrazymind.vn không đảm bảo về tiêu đề, chất lượng hay vi phạm về quyền sở hữu của bài đăng. acrazymind.vn không chịu trách nhiệm hay đảm bảo về các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba thông qua website của chúng tôi. Đồng thời, acrazymind.vn cũng không tham gia vào việc chịu trách nhiệm kiểm tra các tiêu đề, nội dung mà các tài khoản khác đăng lên nền tảng của acrazymind.vn

11. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho acrazymind.vn tránh khỏi các tổn hại không mong muốn từ việc chống lại các khiếu nại, yêu cầu, khởi tố, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm, chi phí hoặc nợ, và chi tiêu (bao gồm phí pháp luật hợp lí) phát sinh từ:
 • Việc bạn sử dụng và truy cập trang acrazymind.vn;
 • Vi phạm bất kì điều khoản nào của các Điều Khoản Dịch Vụ này;
 • Vi phạm bất kì quyền nào của bên thứ ba, bao gồm bản quyền, sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư; hoặc
 • Bất kì khiếu nại nào cho rằng một trong những bài đăng gửi của bạn gây ra thiệt hại cho bên thứ ba. Nghĩa vụ bảo vệ và bồi thường sẽ tồn tại trong các Điều Khoản Dịch Vụ này và việc bạn sử dụng trang web acrazymind.vn.

12. KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA DỊCH VỤ

Bạn xác nhận rằng bạn đã đủ tuổi trưởng thành, hoặc có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ và có đủ khả năng, thẩm quyền để tham gia vào các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ và đảm bảo được đưa ra cũng như tuân theo và tuân thủ các Điều Khoản Dịch Vụ này. Bạn xác nhận rằng bạn trên 13 tuổi, vì trang web acrazymind.vn không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi.

13. CHUYỂN NHƯỢNG

Các Điều Khoản Dịch Vụ này và bất kỳ quyền và giấy phép nào được cấp dưới đây có thể không được chuyển nhượng hoặc phân công bởi bạn, nhưng có thể được acrazymind.vn chỉ định mà không có giới hạn.

14. QUY ĐỊNH CHUNG

Bạn đồng ý rằng acrazymind.vn sẽ được coi là một trang web thụ động mà không dẫn đến quyền tài phán cá nhân. Những điều khoản thỏa thuận này cùng với thông báo bảo mật tại https://www.acrazymind.vn/chinh-sach-bao-mat và bất cứ thông báo pháp lí nào được đưa ra bởi acrazymind.vn sẽ là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và acrazymind.vn về việc liên quan đến trang web acrazymind.vn. Nếu bất kì điều khoản nào của các Điều Khoản Dịch Vụ này bị tòa án có thẩm quyền cho là không hợp lệ thì tính vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các điều khoản còn lại của Điều Khoản Dịch Vụ này mà vẫn giữ nguyên hiệu lực. acrazymind.vn có quyền sửa đổi các Điều Khoản Dịch Vụ này bất cứ lúc nào và không cần thông báo, và bạn có trách nhiệm xem lại các Điều Khoản Dịch Vụ này cho bất kì thay đổi nào. Việc bạn sử dụng trang web acrazymind.vn sau bất kì sửa đổi nào tức là bạn đồng ý và chấp nhận các điều khoản sửa đổi. Theo luật địa phương, trong phạm vi tối đa được cho phép, bạn và acrazymind.vn đồng ý rằng việc khởi tố liên quan đến trang web acrazymind.vn phải nằm trong vòng một năm kể từ khi hành động xảy ra. Nếu không thì các lí do khởi tố sẽ bị bác bỏ.